Kloboucká lesni s.r.o. - Školkařská výroba

Školkařská výroba

Kontakt

Kloboucká lesní s.r.o.

Sídlo společnosti

Šumavská 31
602 00 Brno 2

Dodací adresa - provozovna

Pilařská 321
763 31 Brumov-Bylnice

tel.: +420 577 320 134
email: info@klobouckalesni.cz

Sídlo společnosti

Školkařská výroba

Velkoškolka Kladíkov v Moravském Písku

Velkoškolka Kladíkov v Moravském písku

     Velkoškolka Kladíkov se nachází v regionu jihovýchodní Moravy, v katastrálním území obce Moravský Písek. Jedná se o oblast vátých písků s nadmořskou výškou 185 m a s mírným teplým klimatem.

 

Historie školkařství se zde začala psát v roce 1966, kdy byla založena školka o výměře 5,36 ha. V roce 1967 byla školka rozšířena o dalších 5,88 ha na celkových 11,24 ha. Větrná smršť v roce 1968 zničila podstatnou část stávajících okolních lesních porostů, což mělo podstatný vliv na rozhodnutí o dalším postupném rozšiřování školky až na současných 45,18 ha. Výměra produkčních ploch se pohybuje na úrovni zhruba 32 ha.
Lehká písčitá půda má velmi pozitivní vliv na růst bohatého kořenového systému, který se stává důležitým základem celkově velmi vysoké kvality sadebního materiálu a dále rovněž podstatným faktorem pro vysokou ujímavost sadebního materiálu při následné výsadbě.

Současná produkce je zaměřena hlavně na pěstování prostokořenného sadebního materiálu lesních listnatých dřevin s podřezaným kořenovým systémem Patří zde zejména duby, buk, lípy, jasany, javory, jilmy, habr, olše či bříza. Z lesních dřevin jehličnatých místní půdní a klimatické podmínky vyhovují nejvíce borovici, ale s úspěchem se zde pěstuje taky smrk nebo modřín. Ve školce jsou založeny rovněž matečnice pro pěstování reprodukčního materiálu rychle rostoucích dřevin jako jsou topoly, mezi kterými jsou rovněž zastoupeny hybridní klony japonských topolů, které jsou s úspěchem využívány pro energetické účely. V neposlední řadě jsou zde pěstovány původně planě rostoucí stromy a keře jako jsou jeřáby, trnky, plané hrušky či jabloně. Pro rozšíření nabízeného sortimentu jsou ve velkoškolce Kladíkov rovněž pěstovány okrasné stromy a keře pro zahradnické účely.

Veškerý sadební materiál je pěstován moderními technologiemi a pro krátkodobé uskladnění před expedicí k zákazníkům jsou využívány klimatizované sklady s vynikajícími technickými parametry, které zaručují bezvadný zdravotní stav expedovaného sadebního materiálu.

V případě zájmu o sazenice okrasných a nebo lesní dřevin, volejte tato telefonní čísla:

  1. Pevná linka     - 518 387 131
  2. Joura Jiří         - 606 774 481
  3. Slovák Martin   - 606 774 499

Pracovní doba:

PO - PÁ  7:00 - 15:30
SO 7:00 - 12:00 (pouze v období jarních měsíců)

 
Zahon s bukovymi sazenicemiZaložené bukové sazenice

  Záho s bukovými sazenicemi (vlevo) a založené bukové sazenice (vpravo).

 
Okrasný sadební materiálVyzvedávání bukových sazenic

  Okrasné sazenice (vlevo) a vyzvedávání bukových sazenic (vpravo).

Výrobní areal Pilnice II