0
03

Těžba a technika

Na odvozním místě leží úhledně srovnané kmeny správné tloušťky a délky. Těžíme je tak, aby netrpěl okolní porost ani cesty. Ohleduplně. Vždyť se do stejného lesa budeme sami vracet.

RUČNĚ I MECHANICKY

Do lesa přijíždí jak muži s pilami, tak harvestorové uzly. Záleží na prostředí – od prvních výchovných probírek po obnovní těžby používáme ruční pily i harvestory. Techniku i vybavení máme na obojí. V každém případě si vždy nejprve prohlédneme porost určený k těžbě a pak doporučujeme vhodný způsob.

Těžíme mladé modříny i stoleté duby. Od výchovných zásahů a předmýtní těžby až po tu mýtní.

Vytěžené stromy splňují správnou délkovou míru. Je to díky zkušeným lidem a pokud je nasazená technika, tak i díky dobře seřízeným strojům. Dbáme na obojí. Nekvalitní těžba produkuje zmetky a desetiletí péče tak přichází vniveč.

PŘÍPRAVA

Ještě před transportem na odvozní místo ležící stromy odvětvujeme a zkracujeme. Kmen ale není to jediné, co zužitkujeme.

Zapřáhneme koně, nasadíme traktor nebo lanovku. Někdy nejprve jedno, potom druhé. Důležité je dostat dříví na odvozní místo a nepoškodit okolí.

HYGIENA LESA

Zatímco se dříví přibližuje k odvoznímu místu, na pasece leží klest. Když je třeba a okolnosti to umožňují, posbíráme ho, odvezeme a zpracujeme na biomasu.

ÚKLID

Čisté zůstanou i okolní cesty. Forwardery mají radlici, takže základní úpravy zvládnou samy. Na co nestačí, zastane bagr. Většinou ale nic z toho není nutné – když ve vhodném stroji sedí zkušený operátor, okolní půda ani porost neutrpí.

Stroje mohou jet 365 dní v roce – pro každý máme více operátorů.

Naši lidé někdy jezdí do lesa od prvních probírek. Místo těžby pak znají stejně dobře jako operátoři své stroje.

věděli jste že...?

Harvestory mají význam i při obnovních těžbách v přirozeném zmlazení. Zkušený operátor dokáže v kombinaci s ručním předkacováním minimalizovat poškození přirozené obnovy a po těžbě se tak nemusí zalesňovat.

Když lesy nevydrží nápor kůrovce nebo větru, postaráme se o ně. Ať už kalamita řádila v České republice nebo ve Francii.

Těžba dřeva je důležitá kapitola v příběhu Kloboucké lesní, ale zdaleka ne jediná. Hospodářský les potřebuje péči, dříví odvoz.

Techniku má na starosti Karel Viačka a na čísle +420 731 674 653 je připraven řešit dotazy i poptávky.

Další kapitola

Doprava