0

ZAČÁTEK CESTY

Na cestu k udržitelnému lesnímu hospodářství jsme se vydali 1. 6. 1998, když jsme založili Klobouckou lesní s.r.o.

Naše cesta byla a je místy neprošlapaná a plná překážek. Inspirujeme se směrem našich předků a zároveň zkoušíme stále nové technologie i možnosti. Už takhle jdeme dvě desítky let a postupnými kroky směřujeme k ideálu soběstačné a trvale udržitelné těžby a následného zpracování dřeva.

Nezastavujeme, ale také nespěcháme. V lesnictví zkratky neexistují.

„Les je obnovitelné přírodní bohatství a přesně tak s ním hospodaříme. Od semínka po hoblované prkno.“

Ing. Vojtěch Dorňák, jednatel

Každý strom zpracujeme do poslední větve a místo něj vysadíme a vypěstujeme nový. Na cestu od sazenic po balíky fošen se v Brumově-Bylnici vydáváme každý den. S rukavicemi na rukách i za volanty strojů.

CERTIFIKÁTY

Tyhle dokumenty potvrzují, že o lese nemluvíme do větru. Co řekneme, platí.O naší profesionalitě a kvalitě jen nemluvíme, ale můžeme ji také doložit. Prohlédněte si certifikáty, které jsme za dobu našeho působení získali.