0
03

Těžba a technika

Na odvozním místě leží úhledně srovnané kmeny správné tloušťky a délky. Těžíme je tak, aby netrpěl okolní porost ani cesty. Ohleduplně. Vždyť se do stejného lesa budeme sami vracet.

RUČNĚ I MECHANICKY

Do lesa přijíždí jak muži s pilami, tak harvestorové uzly. Záleží na prostředí – od prvních výchovných probírek po obnovní těžby používáme ruční pily i harvestory. Techniku i vybavení máme na obojí. V každém případě si vždy nejprve prohlédneme porost určený k těžbě a pak doporučujeme vhodný způsob.

Těžíme mladé modříny i stoleté duby. Od výchovných zásahů a předmýtní těžby až po tu mýtní.

Vytěžené stromy splňují správnou délkovou míru. Je to díky zkušeným lidem a pokud je nasazená technika, tak i díky dobře seřízeným strojům. Dbáme na obojí. Nekvalitní těžba produkuje zmetky a desetiletí péče tak přichází vniveč.

PŘÍPRAVA

Ještě před transportem na odvozní místo ležící stromy odvětvujeme a zkracujeme. Kmen ale není to jediné, co zužitkujeme.

Zapřáhneme koně, nasadíme traktor nebo lanovku. Někdy nejprve jedno, potom druhé. Důležité je dostat dříví na odvozní místo a nepoškodit okolí.

HYGIENA LESA

Zatímco se dříví přibližuje k odvoznímu místu, na pasece leží klest. Když je třeba a okolnosti to umožňují, posbíráme ho, odvezeme a zpracujeme na biomasu.

ÚKLID

Čisté zůstanou i okolní cesty. Forwardery mají radlici, takže základní úpravy zvládnou samy. Na co nestačí, zastane bagr. Většinou ale nic z toho není nutné – když ve vhodném stroji sedí zkušený operátor, okolní půda ani porost neutrpí.

Stroje mohou jet 365 dní v roce – pro každý máme více operátorů.

Naši lidé někdy jezdí do lesa od prvních probírek. Místo těžby pak znají stejně dobře jako operátoři své stroje.

VĚDĚLI JSTE ŽE …?

Harvestory mají význam i při obnovních těžbách v přirozeném zmlazení. Zkušený operátor dokáže v kombinaci s ručním předkacováním minimalizovat poškození přirozené obnovy a po těžbě se tak nemusí zalesňovat.

Když lesy nevydrží nápor kůrovce nebo větru, postaráme se o ně. Ať už kalamita řádila v České republice nebo ve Francii.

Těžba dřeva je důležitá kapitola v příběhu Kloboucké lesní, ale zdaleka ne jediná. Hospodářský les potřebuje péči, dříví odvoz.

Techniku má na starosti Karel Viačka a na čísle +420 731 674 653 je připraven řešit dotazy i poptávky.

DALŠÍ KAPITOLA

Doprava