Střešní FVE CZ.31.30/0.0/0.0/22_001/0002451

Střešní Fotovoltaická elektrárna Kloboucká lesní s.r.o. Projekt je realizován v rámci národního plánu obnovy. Hlavním cílem projektu je úspora energie….